Graverstvo Kovač

Razlagova ulica 4

3000 CELJE

03/544-18-93

031/801-759

info@graverstvo-kovac.si

Lastniki, skrbnik in upravljalec spletnega mesta

Spletnega mesta in domene www.graverstvo-kovac.si je podjetje GRAVERSTVO KOVAČ - GOBOS - PROJECIRANJE SVETLOBNIH NAPISOV GREGOR KOVAČ S.P. Naslov: LEŠJE 6 B , 3211 ŠKOFJA VAS v nadaljevanju “lastnik”

Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče katerokoli spletno stran na spletnem mestu www.graverstvo-kovac.si v nadaljevanju “uporabnik”


Sprejem splošnih pogojev

Uporabnik z uporabo spletne strani www.graverstvo-kovac.si sprejema te Splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjen in da se z njimi strinja.


Avtorske pravice Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je izključno v lasti lastnika spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino se poleg besedila in podatkov šteje tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Podjetje GRAVERSTVO KOVAČ - GOBOS - PROJECIRANJE SVETLOBNIH NAPISOV GREGOR KOVAČ S.P. si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepal proti kršitelju.


Varovanje osebnih podatkov

Osebne podatke, ki nam jih boste posredovali, bomo skrbno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, UL RS št. 86/2004, UL RS št. 113/2005).

Vaše podatke bomo uporabili izključno za potrebe pošiljanja informacij, ki jih boste zahtevali. Zagotavljamo, da vaših osebnih podatkov ne bomo zlorabili, vam pošiljali nezaželene komercialne elektronske pošte ali kako drugače kršili vaše zasebnosti.

Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, za katerega so bili pridobljeni.

Vaših podatkov ne bomo uporabili brez vašega privoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Vaši podatki ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi vam lahko kakorkoli škodovali.

Vsebina izjave o varstvu osebnih podatkov se lahko kadarkoli spremeni brez vnaprejšnje najave in strinjanja.


Spremembe splošnih pogojev

Lastnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu.


Reševanje pripomb

Vaša vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitve spletne strani graverstvo-kovac.si, sporočite na e-poštni naslov: info@graverstvo-kovac.si ali na poštni naslov podjetja GREGOR KOVAČ S.P., ki je naveden na začetku teh splošnih pogojev.